фарм сессия 3 курс вез ответа3 КУРС ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН

2013-2014 ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ ЕМТИХАНДЫҚ ТЕСТТЕР

! Жөтелге қарсы заттар

* Линкомицин, метацин, либексин

* Теофиллин, атропин сульфаты, азитромицин

* Кетотифен, беродуал, ипратропий бромиді

* Преднизолон, метацин, кромолин-натрий

*Кодеин, глауцин гидрохлориді, тусупрекс

! Бета 2 – адреномиметиктер тобының бронхолитиктері:

* Метацин, формотерол

* Зафирлукаст, эуфиллин

* Сальметерол, формотерол

* Бромгексин гидрохлориді, изадрин

* Амброксол, уназин

! Ацетилцистеин

* Бронхолитикалық зат

*Қақырық түсіретін зат

* Қабынуға қарсы зат

* Жөтелге қарсы зат

* Антибактериалды зат

Тест №4. Бронхиалды демікпеде қолданылатын мембрана тұрақтандыратын заттар:

1.Кромолин-натрий, кетотифен

2. Сальметерол, триамцинолон

3. Формотерол, дексаметазон

4. Недокромил натрий, изадрин

5. Зилеутон, беклометазон дипропионаты

Тест №5. Эуфиллиннің әсер механизмі тежеуімен байланысты:

1. аденилатциклазаны

2. холинэстеразаны

3. фосфолипазаны

4. циклооксигеназаны

5. фосфодиэстеразаны

Тест №6. Бронхиалды демікпенің ұстамасын жою үшін қолданылатын препараттар:

1. Эуфиллин, тиотропий бромиді

2. Кетотифен, зилеутон

3. Кромолин натрий, триамцинолон

4. Ипратропий бромиді, беродуал

5. Изадрин, сальбутамол

Тест №7. Бронхиалды демікпеде қолданылатын таңдамалы м — холиноблокатор:

1. Кетотифен

2. Тиотропий бромиді

3. Зилеутон

4. Сальметерол

5. Монтелукаст

Тест №8. Изадриннің бронхолитикалық әсері негізделген:

1. Альфа1 адренорецепторларды ынталандырады

2. Альфа 2-адренорецепторларды ынталандырады

3. Бета-1 адренорецепторларды ынталандырады

4. Бета-2 адренорецепторларды ынталандырады

5. Бета-3 адренорецепторларды ынталандырады

Тест №9. Миотропты спазмолитикалық әсеріне байланысты бронхоспазмды жояды:

1. Формотерол

2. Эуфиллин

3. Беродуал

4. Метацин

5. Кромолин натрий

Тест №10. Мес жасушалардан бронхоконстрикторлық заттардың босап шығуын азайтатын заттар:

1. Кромолин натрий, азитромицин, монтелукаст

2. Ацетилцистеин, кларитромицин, зилеутон

3. Бромгексин гидрохлориді, зафирлукаст, изадрин

4. Сальбутамол, кромолин натрий, преднизолон

5. Преднизолон, гентамицин, метацин

Тест №11. Өкпе ісінуінде натрий нитропруссиді қолданылады, себебі:

1.Кіші қан айналым шеңберінде қысымды төмендетеді

2. Кіші қан айналым шеңберінде қысымды жоғарылатады

3. Бронхолитикалық әсер көрсетеді

4. Кардиотоникалық әсер көрсетеді

5. Сурфактанттың синтезін жоғарылатады

Тест №12. Өкпе ісінуінде қолданылатын этил спиртінің әсері:

1. Анальгетикалық

2. Бронхолитикалық

3. Көбікке қарсы

4. Қақырық түсіретін

5. Тамырларды кеңейтетін

Тест №13. Өкпе ісінуінде фуросемид:

1. Қабынуға қарсы әсер көрсетеді

2. Көбікке қарсы әсер көрсетеді

3. Айналымдағы қанның көлемін жоғарылатады

4. Айналымдағы қанның көлемін төмендетеді

5. Кардиотоникалық әсер көрсетеді

Тест №14. Өкпе ісінуінде қолданылатын опиоидты рецептордың агонисті:

1. Этил спирті

2. Фуросемид

3. Бензогексоний

4. Морфин

5. Сальбутамол

Тест №15. Бронхиалды демікпе ұстамасының алдын алу үшін қолданылатын әсері ұзартылған М-холиноблокаторлар:

1. Тиотропий бромиді, ипратропий бромиді

2. Зафирлукаст, формотерол

3. Кромолин-натрий, изадрин

4. Фуросемид, тиотропий бромиді

5. Эуфиллин, амброксол

Тест №16. Глауцин гидрохлориді артериялық қысымды төмендетеді, себебі, көрсетеді:

1. Аллергияға қарсы әсер

2. Қабынуға қарсы әсер

3. Альфа адреноблокаторлық әсер

4. Бета адреноблокаторлық әсер

5. Альфа және бета адреноблокаторлық әсер

Тест №17. Монтелукаст қолданылады:

1. Бронхиалды демікпе ұстамасын жою және алдын алу үшін

2. Бронхиалды демікпе ұстамасын жою үшін

3. Бронхиалды демікпе ұстамасының алдын алу үшін

4. Кіші қан айналым шеңберінде қысымды төмендету үшін

5. Айналымдағы қанның көлемін төмендету үшін

Тест №18. Өкпе ісінуінде этил спирті келесі мақсатта қолданылады:

1. Диуретикалық зат ретінде

2. Тамырларды кеңейтетін зат ретінде

3. Бронхолитикалық зат ретінде

4. Көбікті басатын зат ретінде

5. Кардиотоникалық зат ретінде

Тест №19. Балалар практикасында бронхиалды демікпеде таңдамалы препарат болып табылады:

1. Адреналин

2. Изадрин

3. Сальбутамол

4. Эуфиллин

5. Ипратропий бромиді

Тест №20. Бронхиалды демікпеде қабынуға қарсы ем ретінде қолданылады:

1. Изадрин, кромолин-натрий

2. Сальбутамол, кетотифен

3. Беклометазон, триамцинолон

4. Преднизолон, метацин

5. Зафирлукаст, эуфиллин

Тест №21. Лейкотриендердің өндірілуін төмендетеді:

1. Кетотифен

2. Кромолин-натрий

3. Зилеутон

4. Ипратропий бромиді

5. Эуфиллин

Тест №22. Гипертониялық криз негізінде дамыған өкпе ісінуінде қолданылады:

1. Фентанил, беродуал

2. Натрий нитропруссиді, фуросемид

3. Бензогексоний, аугментин

4. Бромгексин гидрохлориді, изадрин

5. Тиотропий бромиді, амброксол

Тест №23. Өкпе тінінің тығыздалуы (пневмониялар) синдромын емдеуде қолданылатын жұптастырылған антибиотиктер:

1. Цефтриаксон, кларитромицин

2. Аугментин, тиенам

3. Ампициллин, эритромицин

4. Меропенем, амоксициллин

5. Гентамицин, линкомицин

Тест №24. «Атипті пневмонияда» таңдамалы препарат болып табылады:

1. Азитромицин

2. Ко-тримоксазол

3. Оксациллин

4. Ампициллин

5. Эритромицин

Тест №25. Пневмонияның этиотропты емі ретінде қолданылады:

1. Глюкокортикоидтар, бронходилятаторлар

2. Антибиотиктер, фторхинолондар

3. Қақырық түсіретін заттар, фосфодиэстераза тежегіштері

4. Мембрана тұрақтандырғыш заттар, антибиотиктер

5. Иммуностимуляторлар, сульфаниламидтік препараттар

Тест №26. Пневмонияның симптоматикалық емі ретінде қолданылады:

1. Сульфаниламидті препараттар

2. Антибиотиктер

3. Қақырық түсіретін заттар

4. Фторхинолондар

5. Иммунодепрессанттар

Тест №27. ЖИА бар науқастарда бронхиалды демікпенің ұстамасын жою үшін қолданылады:

1. Сальметерол

2. Изадрин

3. Сальбутамол

4. Кромолин-натрий

5. Зилеутон

Тест №28. Бронхиалды демікпедегі беклометазонның әсер механизмі:

1. Фосфолипазы А2 тежелуі нәтижесінде простагландиндер мен лейкотриендердің синтезінің төмендеуі

2. Фосфодиэстеразаның тежелуі нәтижесінде жасушада цАМФ жиналуы

3. β2— адренорецепторлардың қозуы

4. М холинорецепторлардың тежелуі

5. Лейкотриендік рецепторлардың тежелуі

Тест №29. Муколитикалық әсер тән:

1. Кетотифен, цефазолин

2. Ацетилцистеин, уназин

3. Аугментин, эуфиллин

4. Амброксол, бромгексин

5. Сальбутамол, экзосурф

Тест №30. Сурфактанттың синтезін ынталандыратын заттарға жатады:

1.Этил спирті, фуросемид

2. Морфин, бензогексоний

3. Бромгексин, дексаметазон

4. Экзосурф, натрий нитропруссиді

5. Эуфиллин, фентанил

Тест №31. Пневмонияны емдеу үшін қолданылатын антибактериалды заттарға жатады:

1. Амоксициллин, кларитромицин, левофлоксацин

2. Уназин, метацин, натрий нитропруссиді

3. Полимиксин М, эритромицин, морфин

4. Фурагин, беродуал, фентанил

5. Кларитромицин, тиотропий бромиді, эуфиллин

Тест №32. Ауруханаішілік пневмонияда қолданылатын кешенді антибиотик:

1. Амикацин

2. Тиенам

3. Меропенем

4. Ципрофлоксацин

5. Метронидазол

Тест №33. Дексаметазон жаңа туған балалардағы тыныстың жедел жетіспеушілігінде қолданылады (респираторлы дистресс-синдром), себебі:

1. Сурфактанттың препараты болып табылады

2. Кардиотоникалық әсер көрсетеді

3. Сурфактанттың синтезін ынталандырадыСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
lists
lists