титульний для дипломаМіністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж»

Допущений до захисту

Зам. Директором

з учбової роботи

_______________С.І. Кононов

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ

парогенератора БМ-35М

Пояснювальна записка до дипломного проекту

ЗБК МОТУСТ ДП 000 Т133691 ПЗ

Група ТТ-41

Дипломник:Дубцова О.О.

Керівник проекту:Чистікова М.В.

Консультанти:

з загальної частиниЧистікова М.В.

з спец. частиниЧистікова М.В.

з КІП та автоматикиЧистікова М.В.

з охорони праці та довкілляЧистікова М.В.

з економічної частиниСердюк Л.С.

2014

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж»

Допущений до захисту

Зам. Директором

з учбової роботи

_______________С.І. Кононов

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ

парогенератора БМ-35М

Пояснювальна записка до дипломного проекту

ЗБК МОТУСТ ДП 000 Т133691 ПЗ

Група ТТ-41

Дипломник:Дубцова О.О.

Керівник проекту:Чистікова М.В.

Консультанти:

з загальної частиниЧистікова М.В.

з спец. частиниЧистікова М.В.

з КІП та автоматикиЧистікова М.В.

з охорони праці та довкілляЧистікова М.В.

з економічної частиниСердюк Л.С.

2014

Внимание, только СЕГОДНЯ!


lists
lists