тест 4-5 курсТест: C:\Users\Наталия\Desktop\тести\4-5_kurs.mtf

Тест

Автор: Лора

Задание #1

Вопрос:

Адміністративне право

1.Які відносини покликане врегульовувати адміністративне право?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) майнові відносини та пов’язані з ними немайнові відносини

2) відносини між роботодавцем та робітником

3) відносини, що визначають засади існування держави, гілок влади

4) відносини, пов’язані із притягненням винної особи до кримінальної відповідальності

5) відносини у сфері забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі державного і самоврядного управління в сферах соціально-економічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони громадянського порядку

Задание #2

Вопрос:

2. До місцевих органів виконавчої влади належить:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) місцеві державні адміністрації

2) сільські, селищні, міські ради

3) виконавчі комітети місцевих рад

4) вірними є всі варіанти

Задание #3

Вопрос:

3. До центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом відноситься:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Адміністрація Державної прикордонної служби України

2) Служба безпеки України

3) Антимонопольний комітет України

Задание #4

Вопрос:

4. Якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг, він утворюється як:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) служба

2) агентство

3) інспекція

Задание #5

Вопрос:

5. Відповідно до діючого законодавства, право на державну службу мають:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) громадяни України, іноземці, особи без громадянства

2) громадяни України

3) громадяни України, а щодо деяких видів — ще й іноземці та особи без громадянства

Задание #6

Вопрос:

6. До якої групи заходів адміністративного примусу варто відносити адміністративний арешт?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) адміністративного запобігання

2) адміністративного припинення

3) адміністративного стягнення

Задание #7

Вопрос:

7. Фактичною підставою адміністративної відповідальності є:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) норма права, що встановлює відповідальність за відповідне діяння

2) адміністративний проступок

3) акт компетентного органу про накладення адміністративного стягнення

Задание #8

Вопрос:

8. Головою Ради національної безпеки і оборони України є:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Президент України

2) Голова Верховної Ради України

3) Секретар Ради національної безпеки і оборони України

4) Прем’єр-міністр України

5) Міністр оборони України

Задание #9

Вопрос:

9. Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, є:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Міністерство внутрішніх справ України

2) Державна виконавча служба України

3) Державна пенітенціарна служба України

Задание #10

Вопрос:

10. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, на даний час, є:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Міністерство транспорту та зв’язку України

2) Міністерство інфраструктури України

3) Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

Задание #11

Вопрос:

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

1.Виберіть правильний перелік видів господарських товариств:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, повне товариство, просте товариство

2) Акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство

3) Акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, повне товариство, товариство з додатковою відповідальністю, споживче товариство

Задание #12

Вопрос:

2.Розкрийте зміст обов’язків продавця згідно правил Інкотермс за договірною умовою FOB Одеса:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Передати вантаж покупцю в порту Одеса на причалі, готовий для завантаження на судно

2) Відправити вантаж у транспортних засобах із пунктом призначення порт Одеса, сплативши послуги перевізника

3) Завантажити вантаж на борт судна, поданий покупцем, в порту Одеса

Задание #13

Вопрос:

3.Способи приватизації державного майна:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Конкурс, аукціон

2) Конкурс, аукціон, викуп

3) Конкурс, аукціон, викуп, тендер

Задание #14

Вопрос:

4.Які з названих осіб несуть відповідальність за відповідність установчих документів господарської організації чинному законодавству:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Засновники

2) Орган державної реєстрації

3) Засновники і орган державної реєстрації

Задание #15

Вопрос:

5.Назва договору франчайзингу в господарському законодавстві України:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) концесія

2) комерційна концесія

3) агентський договір

Задание #16

Вопрос:

6.Установчими документами повного та командитного товариства є:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Статут

2) Статут та установчий договір

3) Установчий договір

Задание #17

Вопрос:

7.На яку з нижчезазначених перевірок суб’єктів господарювання розповсюджуються положення Закону України «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності»:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Податкові перевірки

2) Перевірки діяльності суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг

3) Перевірки за дотриманням дисципліни цін та ціноутворення

Задание #18

Вопрос:

8.Що таке варант?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Частина подвійного складського свідоцтва

2) Різновид гарантії як форми забезпечення господарського зобов’язання

3) Термін, що вживається у законодавстві для позначення договору поруки

Задание #19

Вопрос:

9.Чи може бути фізична особи визнана банкрутом:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Ні, цей інститут стосується суто юридичних осіб

2) Так

3) Так, якщо вона зареєстрована як підприємець

Задание #20

Вопрос:

10.Вина у складі господарського правопорушення:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Психічне відношення суб’єкта господарювання — правопорушника до скоєного ним правопорушення

2) Невжиття всіх залежних від суб’єкта господарювання заходів для недопущення господарського правопорушення

3) Одного факту господарського правопорушення достатньо для притягнення суб’єкта господарювання до відповідальності

Задание #21

Вопрос:

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

1. Який загальний строк розгляду претензії визначено у Господарському процесуальному кодексі:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) один місяць

2) два місяці

3) строк не встановлено

Задание #22

Вопрос:

2. Які справи підсудні місцевим господарським судам:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) справи за участю міністерств і відомств

2) усі спори, які виникають за участю суб’єктів підприємницької діяльності

3) усі справи, підвідомчі господарським судам України

Задание #23

Вопрос:

3. У яких випадках подання відповідачем відзиву на позов є обов’язковим:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) в усіх випадках при отриманні ухвали господарського суду про прийняття позовних матеріалів до розгляду

2) за вимогою господарського суду, якщо про це вказано в ухвалі про порушення провадження у справі

3) якщо подання відзиву вимагає позивач

Задание #24

Вопрос:

4. Нововиявлені обставини — це:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) юридичні факти, які мають важливе значення для розгляду справи та виникли після винесення судового рішення

2) нові докази, які не були з будь-яких причин досліджені судом при розгляді справи

3) юридичні факти, які існували на момент розгляду справи і мають важливе значення для розв’язання справи, якщо вони не були і не могли бути відомими ні заявникові, ні суду, який розглядав справу

Задание #25

Вопрос:

5. При прийнятті рішення господарський суд має право:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) відстрочити виконання рішення

2) зменшити розмір неустойки

3) розстрочити виконання рішення

Задание #26

Вопрос:

6. Загальний строк розгляду справ у господарських судах:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) 10 днів

2) 1 місяць

3) 2 місяці

Задание #27

Вопрос:

7. Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) тільки через місцевий господарський судСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст
lists
lists