темы 3к весна ЗХ+практика



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри загальної хірургії №1

проф. Р.С. Шевченко

______________________

«___» _________________ 2013 г.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни “Загальна хірургія”

на кафедрі загальної хірургії №1

для студентів медичних факультетів ІІІ курсів

на весінній семестр 2013-2014 н.р.

№ з/п

Тема

Кількість годин

Змістовий модуль 5. Хірургічна інфекція. Змертвіння.

25

Гостра специфічна хірургічна інфекція.

2

26

Загальна гнійна інфекція (сепсис). Ендогенна інтоксикація при гострій хірургічній інфекції.

2

27

Хронічні специфічні хірургічні захворювання.

2

28

Змертвіння. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла

2

Змістовий модуль 6. Основи клінічної онкології

29

Пухлини.

2

Змістовий модуль 7. Практичні навички роботи в операційній та

хірургічному кабінеті поліклініки

30

Практичні навички роботи в поліклініці (практичне заняття в поліклініці).

2

31

Практичні навички роботи в операційній (практичне заняття в операційній).

2

Змістовий модуль 8. Курація хірургічних хворих.

32

Методика обстеження хірургічних хворих: голови, шиї, грудної клітки.

2

33

Методика обстеження хірургічних хворих: живота, опорно-рухового апарату

2

34

Курація хірургічних хворих

2

35

Курація хірургічних хворих, написання історії хвороби

2

36

Захист історії хвороби

2

Підсумковий модульний контроль:

4

теоретичної підготовки

практичної підготовки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри загальної хірургії №1

проф. Р.С. Шевченко

______________________

«___» _________________ 2013 г.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

під час проходження виробничої практики

“Сестринська практика” на кафедрі загальної хірургії №1

для студентів медичних факультетів ІІІ курсів

на весінній семестр 2013-2014 н.р.

Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення

Тема заняття

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих

Кровотеча і крововтрата

4

Переливання крові та кровозамінників

4

Реанімаційні заходи у хірургічних хворих

2

Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія

Чисті та гнійні рани

2

Переломи та вивихи. Закриті пошкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки

4

Опіки та відмороження

2

Змістовий модуль 3. Хірургічна інфекція. Змертвіння

Гострі гнійні захворювання м’яких тканин та кисті

2

Гостра специфічна хірургічна інфекція

2

Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла.

2

Підсумковий модульний контроль, у т.ч. контроль виконання практичних навичок.

Вирішення ситуаційних задач.

1

1

РАЗОМ (модуль 2)

26

Внимание, только СЕГОДНЯ!


lists
lists