самостійна робота 2 право 1 курсСамостійна робота № 2

Тема: Правова та соціальна держава.

Громадянське суспільство — ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Основними рисами громадянського суспільства є:

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Політична система суспільства -________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Елементи політичної системи суспільства

Термін «правова держава» запровадили у ХІХ ст. в науковій і політичний обіг _____________________________________________________________________________

Ідея правової держави отримала розвиток у працях відомого українського юриста _____________________________________________________________________________

Ідея правової держави закріплена в _______________________________________________

До основних ознак правової держави належать:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Правова держава — ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Соціальна держава ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поняття «соціальна держава» було введено _______________________________________

Соціальна держава передбачає:lists
lists